Home

De bibliotheek

Op deze site worden boeken aangeboden uit de bibliotheek van wijlen Toon de Laat, Natuurgeneeskundig therapeut te Budel-Dorplein. Met zijn plotseling overlijden op 30 maart 2022 is een enorme schat aan kennis en kundigheid verloren gegaan. Wat wel is gebleven, is zijn eerste versie van zijn boek ‘Je moet je bukken om een kruid te plukken’ en een uitgebreide bibliotheek.

Het door hem geschreven boek is nog in beperkte oplage te koop, zie Het Boek.

Om toch zoveel mogelijk kennis aan hiervoor geïnteresseerde mensen te kunnen doorgeven, worden de boeken uit zijn bibliotheek particulier als tweedehands boek aangeboden.