Privacyverklaring

Holistische Boeken en uw privacy


Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u vinden op de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Holistische Boeken voldoet aan de eisen van de AVG, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, u te informeren over cursussen en lezingen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Holistische Boeken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Holistische Boeken gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
-Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, afleveradres, telefoonnummer en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

-Om het winkelen bij Holistische Boeken zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

-Als u informeert voor een artikel van deze site hebben we uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, nodig om u informatie toe te sturen over de betaling.

-Tevens gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over andere nieuwsfeiten op de hoogte te houden, totdat u schriftelijk aangeeft dit niet meer te willen. Uw gegevens zullen dan uiterlijk na 3 maanden worden verwijderd.

Als u zich bij Holistische Boeken registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam, bedrijfsnaam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Wilt u niet meer bij Holistische Boeken geregistreerd staan, dan kunt u dit schriftelijk aangeven, waarna uw gegevens uiterlijk na 3 maanden worden verwijderd.

Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.


Holistische Boeken verkoopt uw gegevens niet

Holistische Boeken zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Holistische Boeken

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Holistische Boeken gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Holistische Boeken geen cookies ontvangt.

Uw rechten conform AVG

De AVG geeft u een aantal rechten waardoor u beperkt controle kunt uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om inzage te verzoeken in uw persoonsgegevens en uw bestellingen. U dient dit schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening aan Holistische Boeken te vragen. Nadat uw schriftelijke aanvraag is ontvangen, is Holistische Boeken verplicht u binnen vier weken een overzicht van de gegevens te verstrekken.

Nadat u inzage hebt gekregen, kunt u Holistische Boeken verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Voorwaarde voor inwilliging van dit verzoek is dat de gegevens zoals die gebruikt worden feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet te zake doende voor het doel van de verwerking. Ook dit verzoek moet zijn voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening. Holistische Boeken dient binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Een weigering om uw gegevens te bewerken, moet gemotiveerd worden. Indien het verzoek wordt ingewilligd, moeten andere organisaties aan wie de gegevens zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte gesteld worden, tenzij dat onmogelijk is of een onredelijke inspanning vraagt van de verantwoordelijke. Dit dient binnen acht weken na datum van de aanvraag te gebeuren.

Het recht van verzet houdt in dat u het recht hebt om schriftelijk, voorzien van een datum, uw persoonsgegevens en uw handtekening, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door Holistische Boeken. Wanneer aan dit bezwaar tegemoet gekomen wordt, kan het zijn dat u geen bestelling of informatie over cursussen krijgt van Holistische Boeken.

AVG bij geschil

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de behandeling van dit verzoek zijn geen kosten verbonden.

Wanneer u van mening bent schade te hebben geleden doordat de verantwoordelijke bepaalde verplichtingen niet nakomt, kunt u dit voorleggen aan een rechter. Deze kan advies vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Holistische Boeken helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Holistische Boeken

Sint Josephstraat 125

6024 AJ Budel Dorplein

Telefoon: 0495-493552

Email: info@holistischeboeken.nl